Mesec kvadar Pluton

04/12/2023

Kada se planeta Mesec nalazi u kvadratnom aspektu sa planetom Pluton, to može imati snažan uticaj na ličnost, karakter i sudbinu osobe. Ovaj aspekt donosi intenzivne emocije, duboke transformacije i izazove koji mogu biti ključni za duhovni rast.

Kada se planeta Mesec nalazi u kvadratnom aspektu sa planetom Pluton, to može imati snažan uticaj na ličnost, karakter i sudbinu osobe. Ovaj aspekt donosi intenzivne emocije, duboke transformacije i izazove koji mogu biti ključni za duhovni rast.

Mesec predstavlja naše emocionalno biće, instinkte i potrebu za sigurnošću. On simbolizuje naš odnos prema majci, domu i porodici. Sa druge strane, Pluton je povezan sa promenama, regeneracijom i moćnim transformacijama. On predstavlja tajanstvene delove naše psihe i donosi dubinske promene koje nas oblikuju kao individue.

Kada ove dve planete formiraju kvadratni aspekt, dolazi do sukoba između emotivnih potreba (Mesec) i želje za kontrolom ili transformacijom (Pluton). Osoba sa ovim aspektom može da oseća unutrašnji nemir ili tenziju koja proističe iz konflikta između svojih dubokih emocija i potrebe da kontroliše svoj život.

Ova osoba često ima jaku volju i snagu da prevaziđe teškoće koje joj se javljaju tokom života. Može biti veoma intuitivna, sposobna da pronikne u suštinski značaj situacija i da oseti skrivene motive drugih ljudi. Takođe, ovaj aspekt može doneti duboku emocionalnu inteligenciju i sposobnost za introspekciju.

Međutim, kvadrat između Meseca i Plutona takođe može doneti izazove u obliku intenzivnih emocija, kao što su ljubomora, posesivnost ili potisnut bes. Osoba sa ovim aspektom može biti sklona ekstremnim promenama raspoloženja ili naglim emotivnim reakcijama. Ova unutrašnja napetost često zahteva rad na samoprihvatanju i razumevanju sopstvenih emocija.

Sudbina osobe sa ovim aspektom često podrazumeva duboke transformacije kroz koje mora proći kako bi postigla lični rast. To mogu biti situacije koje je primoravaju da se suoče sa svojim najdubljim strahovima ili traumama iz prošlosti. Kroz te procese transformacije, osoba ima priliku da razvije unutrašnju snagu, hrabrost i otpornost koja joj pomaže da prevaziđe životne prepreke.

Važno je napomenuti da svaka individua doživljava aspekte na svoj jedinstven način i uticaj ovog aspekta zavisiće od ostalih faktora u natalnoj karti osobe. Ostali planetarni položaji, kuće i aspekti takođe igraju važnu ulogu u oblikovanju ličnosti i sudbine osobe.