Deveta kuća (9. kuća) u natalnoj karti

27/12/2022

Deveta kuća ukazuje na čast, suštinu, status i Boga. Predstavlja učenje na nivou identiteta, saznanje o tome ko smo mi zapravo, što daje osnovni princip iz kojeg proističu religijski i filozofski stavovi osobe.

Označava crkvu, sveštenstvo i veroispovest, javno mnjenje u celosti, zakon, etičke stavove osobe, njenu intuiciju, ideale, snove i vizije, filozofiju, psihologiju.

U prirodnoj poziciji, deveta kuća horoskopa nalazi se u znaku Strelca. To je padajuća promenljiva kuća. Vladalac devete kuće je Jupiter.

Deveta kuća je i viši um i superego, dubokoumna promišljanja, nauke i više obrazovanje, kao i sve druge pouke koje se kroz život stiču. Deveta kuća proširuje horizonte samopouzdanja, povećavajući domete razumevanja koje pomaže da se steknu saznanja o ljudskoj prirodi i najširi uvidi u univerzum.

Ukazuje i na daleka putovanja, odnos prema strancima i poslovanje sa njima, trgovinu i velike poslove uvoza i izvoza. Takođe predstavlja rođake i unuke.