Saturn u natalnoj karti, značenje i simbolika

27/12/2022

Saturn karakteristike Saturn je vladalac sazvežda Jarca. Predstavlja princip učenja. U individualnom horoskopu, njegov uticaj povezuje se sa procesom sazrevanja. Neki astrolozi nazivaju ga velikim mučiteljem, a drugi velikim učiteljem.

Naziv saturn
Ikonica ♄️
Vreme provedeno u znaku Oko 2.5 godina
Sedište Jarac i Vodolija
Egzaltacija Vaga
Egzil Rak i Lav
Pad Ovan

saturn

Saturn karakteristike

Saturn je vladalac sazvežda Jarca. Predstavlja princip učenja. U individualnom horoskopu, njegov uticaj povezuje se sa procesom sazrevanja. Neki astrolozi nazivaju ga velikim mučiteljem, a drugi velikim učiteljem. A njegovo značenje je odgovornost, prema onome što činimo ili, pak, ne činimo.

Dok se ova odgovornost ne razvije, Saturn kreira teškoće, prepreke, ograničenja i kašnjenja, a to se može prevazići samo radom, naporom i disciplinom. Zato se, u ovoj fazi, Saturn pojavljuje kao mučitelj. U drugoj fazi, počinjemo da shvatamo da pomoć neće doći ni sa jedne strane, dok nas Saturnov uticaj ne podstakne da se okrenemo sebi i preispitamo sopstveno ponašanje.

Dugo vremena verujemo da smo nepravedno kažnjeni. Ali, proučavajući svoje ponašanje, dolazimo do saznanja da je naša odgovornost za ono što nam se dešava velika. Tako se dolazi do treće faze Saturnog uticaja – budenja, to jest, ukazivanja na način mogućeg prosudivanja aspekta odgovornosti u životu.

Saturn upravlja ambicijom, sposobnošću ostvarivanja, organizacijom, karijerom, odgovornošću, zakašnjenjima i tugovanjem. Pored toga, vlada i teorijom i naučnim zakonitostima. Strpljenje, tradicija, ortodoksnost, utvrđivanje termina i valjano korišćenje vremena, takode spadaju pod upravu Saturna.

On predstavlja načela istinitosti, učvršćivanja, mudrosti i starenja. Njegovo delovanje je sporo i trajno. U harmoničnom položaju, Saturn stvara otpornost prema strastima, snažnu volju i moral, oprez, samostalnost i racionalne izbore. Pravednost, osećaj dužnosti i ozbiljnost, takođe pripadaju njegovom uticaju.

Rezervisana narav, podnošenje teškoća, mir, intelektualne sklonosti, sračunata ambicija (kalkulacija), u Saturnovoj su nadležnosti.

Saturn u horoskopu

Neharmonični Satum je uzrok škrtosti, nepoverljivosti, hladnoće, pesimizma, egoizma, netolerancije, indiferentnosti i tuge. Moralna okrutnost, restrikcija, depresija, zavist, nepovoljne promene, sukobi sa službenim licima, vlastima i roditeljima, takođe su rezultat uticaja Saturna.

Saturn je naredbodavac u horoskopu. Tamo gde se on nalazi, oseća se najmanja sigurnost. Tu su koncentrisane energije i prisutan je naročito ozbiljan pristup. Saturn pokazuje kako se osoba nosi sa ograničenjima, da li pritom koristi moć i autoritet, kakva joj je disciplina.

Saturnov element je zemlja, a dan subota. Godišnje prede 12 stepeni, a ceo Zodijak obide za nepunih 30 godina. Njegov se uticaj u horoskopu oseća snažno, jer dugo boravi u jednom znaku, oko dve i po godine.

U Jarcu, Satum vlada (oseća se kao kod svoje kuće), tu mu je dnevni domicil. U Vodoliji je suvladar, u noćnom domicilu. Egzaltiran je u znaku Vage, a u Ovnu ima pad (tu se nameće agresivno). U Raku i Lavu je u izgonu (egzilu).

Saturn daje samostalnost mišljenja, individualan rad i iskustvo, doslednost, strogost, sistem vrednosti i harmonije. Saturnijanac je ozbiljan, zatvoren, zahtevan čovek, sa svojim ličnim merilima stvari, on stremi ka apsolutnom sistemu koji pronalazi svuda, teži da samostalno sve spozna, oseti, on je posmatrač, ponekad asketa, on razmišlja o dubinskim razlozima postojanja. Sve stavlja u odredene okvire.

Uticaj Saturn na čoveka

Saturnijanci višeg tipa sami sebi postavljaju ograničenja, kontrola i samokontrola su njihova psihološka oružja, oni su u stanju da se kontrolišu i uzdrže, umeju da trpe. Saturnijanac je uvek usamljenik, veoma je samostalan i u teškoj situaciji nikada neće propasti.

U lošim aspektima je mračni pesimista koji ni u šta ne veruje, koga sputavaju ili on sputava, hladan je, nedruželjubiv, trom. On je mizantrop, nikoga ne sažaljeva, tvrdica, pohlepan, mada sam za sebe ništa ne koristi i sa takvim čovekom se uvek oseća distanca, a njegove ciljeve i planove je teško odgonetnuti.

Niži tip Saturnijanca ne može izaći iz okova koje je sam sebi stvorio. Na događajnom nivou, Saturn daje čvrstinu, izdržljivost, profesionalizam, stabilnost materijalnog položaja, raskid nepotrebnih, suvišnih i opterećujućih veza, odsustvo prepreka. U lošim aspektima, daje samoću, izolaciju, ograničenja, raspad sistema, tamnicu, samoubistvo, gubitak veza….

Saturn vlada karmičkim zakonom, koji deluje samo u okviru odnosa. Snažan je u Vagi, znaku veza, i radi na osnovu relacije izmedu ne-sebe i sebe. Svi mi zavisimo jedni od drugih, moramo biti u partnerstvu sa ostalim ljudima, a zakoni su osnova za saradnju sa njima i povezani su sa vremenom i prostorom, kojima vlada Saturn.

Da bismo sarađivali sa drugima, moramo ih sresti, na odredenim mestima, u odredeno vreme, pri izvršenju odredenih zadataka. Moramo izbegavati sukobe, koji uzrokuju nepovoljnosti, za nas ili imovinu. Mada je ovo tvrdenje prilično očigledno, od najveće je važnosti, jer je osnovna činjenica to da svim odnosima vladaju vreme i prostor.

Saturn – veliki učitelj

Saturn je veliki učitelj, a samo kroz učenje o saradnji sa drugima usvajamo fundamentalne životne lekcije. Egzaltiran u Vagi, koja vlada brakom, disciplinuje i stvara odgovornost u braku i podizanju dece.

U odnosu koji je samo u domenu 5. kuće (ljubavna veza), zakonske i moralne obaveze nisu izražene. Pošto je Saturn u Lavu (koji prirodno vlada 5. kućom) u padu, ove obaveze počinju da se podrazumevaju ako se stvore deca, pa delovanje 5. kuće dobija značenje odnosa 7. kuće, čak i kada to ne zahtevaju ljudski zakoni.

Sedma i 10. kuća su povezane, jer Saturn prirodno vlada 10. kućom i egzaltirani je vladalac prirodne 7. kuće (znaka Vage). Uopšte gledano, brak vodi naprednijem položaju u zajednici, jer povećava profesionalnu stabilnost, zbog odgovornosti za porodicu.

Ovakav je, takode, efekat kvadrata, koji na sličan način ukazuje na porast profesionalnog statusa, usled potrebe da se preuzmu veće porodične odgovornosti. Saturn vlada matematikom i geometrijom, a, kroz Vagu, čak i geometrijskom vezom medu atomskim česticama, kao i vezom izmedu Sunca i planeta, jer je Saturn nosilac principa strukturalne grade Solarnog sistema.

Osoba sa egzaltiranim Saturnom dobar je advokat, sudija, matematičar i inženjer, jer razume odnose, na ljudskom i naučnom nivou. Poseduje dobro organizovani um, koji shvata globalne obrasce svojstvene svim fazama života. Daje oblik lepoti i stvara ljupkost kroz podesnu ravnotežu i proporcije.

Ovakav Saturn daje dobre organizatore i stvara dobre javne odnose, jer osoba zna kako da uradi pravu stvar, u pravo vreme i na pravom mestu. Saturnova koncepcija pravde sadrži duhovno razumevanje koje osobi daje više samilosti nego onome ko bukvalno sledi zakon.