Treća kuća (3. kuća) u natalnoj karti

27/12/2022

Treća kuća se odnosi na komunikaciju, intelekt i način na koji komuniciramo sa ljudima u našem okruženju. Ona takođe uključuje naše odnose sa braćom i sestrama, kao i svaki oblik kratkotrajnih putovanja i svakodnevne komunikacije.

U prirodnoj poziciji, treća kuća horoskopa nalazi se u znaku Blizanaca. To je promenljiva padajuća kuća. Vladalac prva kuće je Merkur.

To je kuća sveta i neposrednih odnosa. Označava bližu okolinu u kojoj živimo (komšije, bražu, sestre…). Treća kuća odnosi se na sve oblike komunikacije (pisanje, govorno…), kratka putovanja i saobraćajna sredstva.

Takođe opisuje naš kapacitet za prilagodavanje uma za prihvatanje novih ideja, sposobnost da se bude u vezi sa okruženjem i na veštine koje se uzimaju zdravo za gotovo.

Ukazuje na svesni i objektivni deo uma i na osnovno školovanje.