Aspekti između planeta u horoskopu i natalnoj karti

Konjunkcija (ugao od 0°, uz dozvoljenu toleranciju, orbis, rastojanje od 8 do 10°) je (k veoma dinamičan aspekt, predstavlja intenzivnost odnosa. Predstavlja susretanje (preklapanje) dveju planeta, pa se može uporediti sa zagrljajem. Detaljnije


Opozicija (180°, orbis 6 -8°) je, tradicionalno, nepovoljan aspekt i ukazuje na stres suprotnosti, konfrontacije i sporove, ali i na svest, domete, saradnju i ravnotežu. Analogna je Uranu, planeti slobodarkog duha i oportunističkog raspoloženja, koja ima mogućnosti da iskoristi trenutke povoljnih prilika, radi postizanja odrešenih ciljeva. Detaljnije


Kvadrat (90°, orbis 6-8°) je, tradicionalno, najlošiji aspekt i ukazuje na veliku napetost, nagomilanu energiju, izazove, frustracije, ometanja, neizvesnosti, nesigurnosti i konflikte. U ovakvom aspektu obično stoje planete koje pripadaju kućama ili znacima istog kvaliteta (kardinalnog, fiksnog ili promenljivog). Detaljnije


Trigon A (120°, orbis 6-8°) je, tradicionalno, najpovoljniji i najsrećniji aspekt koji je u planetarnoj simbolici, analogan velikom Jupiteru. Označava spontanu lakoću suočavanja sa životnim situacijama, kreativnost i harmoniju, povoljnosti i podršku, srećni rast i razvoj. Detaljnije


Sekstil (60°, orbis 5-7°) je, tradicionalno, blago povoljan aspekt i označava saradnju, harmoniju i produktivnost, kao i potencijale za čije se ostvarivanje zahteva akcija. Detaljnije