Deseta kuća (10. kuća) u natalnoj karti

27/12/2022

Deseta kuća bavi se akcijom na materijalnom planu i, tradicionalno, predstavlja individuu u društvu. Vrh desete kuće zove se i Medium Coeli (MC).

Predstavlja zenit, vrhunac neba, podnevno Sunce koje je najsjajnije, tačku svetlosti i jasnoće koja treba da rasvetli svrhu i životnu misiju osobe na ovoj planeti.

U prirodnoj poziciji, deseta kuća horoskopa nalazi se u znaku Jarca. To je kardinalna ugaona kuća. Vladalac desete kuće je Saturn.

Deseta kuca predstavlja uspon i vrhunac života. Ukazuje na ambicije, profesiju, reputaciju, ugled, položaj, unapređenja, karijeru, dovršena dela, sve poslovne i društvene aktivnosti.

Označava oca, poslodavce i šefove, javne ličnosti, vlast i sve druge autoritete koji na osobu utiču i kojima je podrešena. Ukazuje na ego osobe i njen uticaj u krugu u kojem živi, na sposobnost njenog samoostvarenja i način na koji je drugi vide i vrednuju.