Osma kuća (8. kuća) u natalnoj karti

27/12/2022

Osma kuca je kuća završetka i regeneracije. Ukazuje na potrebu za pronalaženjem emotivne i duševne sigurnosti. Seksualnost je takođe u vezi sa osmom kućom, podstaknuta ne samo instiktima, nego i potrebom da se doživi potpuna emotivna sigurnost, kroz spajanje sa drugom osobom.

U prirodnoj poziciji, osma kuća horoskopa nalazi se u znaku Škorpije. To je sledujuća fiksna kuća. Vladaoci šeste kuće su Mars i Pluton.

Osma kuća ukazuje na podršku koju osoba dobija od drugih, uključujuć i onu finansijsku. Pošto je suprotna drugoj kući (kuća novca koji mi zarađujemo), osma kuća je novac koji mi lično nismo zaradili.

Predstavlja i pitanje osiguranja, nasledstva, testamente, , poreze i gubitke. Ukazuje na seksualnost osobe i sve tajne seksa, kao i na duhovnu, fizičku i psihičku regeneraciju, radanje, preporod i smrt.

Osma kuća takođe vlada okultnim stvarima i tajnama, svim tajnim željama, snovima i strahovima.

Opisuje krize kroz koje osoba prolazi i neminovne promene. Označava i spavanje, duboka istraživanja i ispitivanja. Obuhvata i prikrivenu imovinu, imovinu koja dolazi od partnera, alimentaciju…

To je, takođe, kuća hirurgije i, zajedno sa šestom kućom, ukazuje na vrste oboljenja kojima je osoba sklona.