Trigon aspekt između planeta

13/01/2023

Trigon A (120°, orbis 6-8°) je, tradicionalno, najpovoljniji i najsrećniji aspekt koji je u planetarnoj simbolici, analogan velikom Jupiteru. Označava spontanu lakoću suočavanja sa životnim situacijama, kreativnost i harmoniju, povoljnosti i podršku, srećni rast i razvoj.

trigon aspekt astrologija

Trigon često ukazuje na potencijale koje je osoba razvila kroz mnoge prethodne živote, što objašnjava lakoću sa kojom se oni iskazuju u sadašnjosti.

Planete uključene u ovaj aspekt otkrivaju one oblasti života koje su prirodno integrisane i specifične energije koje skladno teku. Ako su, uz to, spojene planete koje se nalaze u kućama ili znacima istog elementa (vatrenim, vodenom, vazdušnim ili zemljenim), ukazuje na zajedničke stavove i shvatanje, isti način poimanja sveta i okruženja.

Trigon omogućava laku interakciju izmedu planeta, ali postoji mogućnost da se ona ne iskoristi uvek na povoljan način, zato što u ovom aspektu nema izazova i napetosti.

Mada prati prirodní tok stvari, lako izražava urodenu kreativnost, talente, sposobnost, životnu radost, zadovoljstvo i ljubav prema životu, trigon nije uvek pozitivan aspekt, jer stvara sklonost ka biranju linije manjeg otpora, lenjosti i indolentnosti. ti h Veliki trigon obuhvata tri planete smeštene u znacima istog elementa.

Tako, na primer, ako se planete nalaze u Ovnu, Lavu i Strelcu, a svake dve su na rastojanju od 120° (sa orbisom 6- 8°), imamo veliki vatreni trigon.

Odsustvo trigona u natalnom horoskopu ukazuje na to da napetost i izazovi mogu da t postanu veliko breme za osobu, tako da ona često odustaje od svega, ne čineći gotovo ništa da bi i pronašla ispravan način za rešavanje svojih problema, što ponekad može dovesti i do pribegavanja 1 kriminalnim radnjama.