Kako izraditi natalnu kartu

10/01/2023

Danas je, uz pomoć računarskih programa, veoma lako napraviti horoskop, ali je dobro ako ne zaboravimo kako se to jednostavno može uraditi na tradicionalni način. Potrebno je znati tačan datum, vreme (sate, minute) i mesto rođenja. Da bi se dobilo vreme po Griniču, kod rođenih u našoj vremenskoj zoni, potrebno je od vremena rođenja oduzeti […]

Danas je, uz pomoć računarskih programa, veoma lako napraviti horoskop, ali je dobro ako ne zaboravimo kako se to jednostavno može uraditi na tradicionalni način. Potrebno je znati tačan datum, vreme (sate, minute) i mesto rođenja.

Da bi se dobilo vreme po Griniču, kod rođenih u našoj vremenskoj zoni, potrebno je od vremena rođenja oduzeti jedan sat, a kod rođenih u letnjem vremenu, počev od 1983. godine (kada je uveden prelazak na letnje računanje vremena) pa nadalje, potrebno je oduzeti dva sata.

Kod rođenih u drugim vremenskim zonama, potrebno je oduzeti (ili dodati) onoliko sati za koliko se vreme u zoni razlikuje od griničkog vremena. Na dobijenu vrednost treba dodati geografsku dužinu izraženu u vremenskim jedinicama (postoje Tabele geografskih dužina pretvorenih u sate).

Vrednost dobijena u prethodnom koraku sabira se sa sideralnim vremenom koje se, za svaki datum, može naći u Efemendama.

Na osnovu rezultata koji se dobije u prethodnom koraku, u Tabeli kuća pronalaze se položaji Zenita – MC (vrha 10. kuće), vrha 11. kuće, vrha 12. kuće, Ascendenta – ASC (vrha I. kuće), vrha 2. kuće i vrha 3. kuće, a položaji Nadira – IC (vrha 4. kuće), vrha 5. kuće, vrha 6. kuće, Descendenta DSC (vrha 7. kuće), vrha 8. kuće i vrha 9. kuće nalaze se tačno naspram njih (na rastojanju od 180°, na istim stepenima suprotnih znakova).

Pošto se, na opisani način, dobije precizni raspored kuća, u natalnu kartu se ucrtavaju tačni 1 položaji planeta (stepeni i minuti znakova), koji se takođe pronalaze u Efemeridama, za odredeni datum rođenja.

Pri izradi natalne karte, još je važno znati da položaj Meseca, koji se kreće brzo (za jedan sat prede oko pola stepena), treba korigovati u odnosu na onaj koji je dat u Efemeridama.

Naime, položaji planeta, koji su tamo upisani, odnose se na ponoć (ili podne, što je, obavezno, navedeno). Ako je osoba čiju natalnu kartu pravimo rođena, na primer, u 10 sati pre podne, na ponoćnu poziciju Meseca, datu u Efemeridama, mora se dodati 5° (ili, ako je u pitanju podnevna pozicija, oduzeti 1°) da bi se dobio njegov položaj u trenutku rođenja.

Slične korekcije, uz malo računanja, možemo izvršiti i kod drugih, posebno onih bržih tela (Sunca, Merkura, Venere, Marsa), tako što dnevni hod planete (izražen u stepenima, odnosno minutima) podelimo sa 24, a zatim pomnožimo sa brojem sati koji su prošli od ponoći do rodenja osobe i dobijeni rezultat saberemo sa ponoćnom pozicijom planete.

Izradi natalnu kartu