Druga kuća (2. kuća) u Biku

17/04/2023

Druga kuća u Biku ukazuje na stabilnu, sigurnu i praktičnu prirodu prema novcu, materijalnim stvarima i vrednostima. Ove osobe su vrlo vezane za materijalni svet i finansijsku sigurnost, a takođe imaju jaku vezu sa vrednovanjem i estetikom. One su vrlo sposobne u upravljanju novcem i vrlo su posvećene u stvaranju finansijske stabilnosti.

Druga kuća u Biku je jedna od najvažnijih pozicija u natalnoj astrologiji. Druga kuća određuje naš odnos prema novcu, materijalnim stvarima i vrednostima. Biks predstavlja materijalni svet, finansijsku stabilnost i vrednovanje. Ova planetarno-astrološka kombinacija daje energiju koja je stabilna, sigurna i praktična.

Osobe sa drugom kućom u Biku su vrlo vezane za materijalni svet i finansijsku sigurnost. One su vrlo praktične i brižne prema svojim finansijskim sredstvima i imaju jaku želju za stvaranjem finansijske stabilnosti. One su vrlo vredne i uporne u stvaranju novca i imaju jaku vezu sa materijalnim svetom.

Ove osobe takođe imaju jaku vezu sa vrednovanjem i estetikom. One cene lepotu i kvalitetu u svemu što rade i poseduju. One su vrlo strpljive i brižne prema svom imovinskom statusu i ne žele da rizikuju gubitak. One su vrlo stabilne i praktične u svom pristupu životu.

Druga kuća u Biku takođe ukazuje na želju za uživanjem u hrani, piću i drugim senzualnim iskustvima. Ove osobe uživaju u kvalitetnoj hrani i piću, ali takođe mogu imati poteškoća u kontroli svojih navika u ishrani.

U karijeri, osobe sa drugom kućom u Biku su vrlo uspešne u poslovima koji zahtevaju praktičnost, stabilnost i finansijsku sigurnost. One su vrlo sposobne u upravljanju novcem i vrlo su posvećene u stvaranju finansijske stabilnosti. One su vrlo vredne i uporne u svojim ciljevima i teže ka finansijskom uspehu.