Peta kuća (5. kuća) u Ovnu

19/01/2023

Peta kuća predstavlja nagon za važnošću, traganje za obezbedenjem identiteta i za ličnim osećanjem sigurnosti koja dolazi poistovećivanjem sa ljudima u kojima osoba nalazi sebe.

Ova kuća označava sve što se odnosi na decu, stvaralaštvo i ljubavne veze, na rizike, kockanje, isticanje u javnosti.

Sve ovo je, donekle, vrsta rizika, iz kojeg se može svašta naučiti i razviti sposobnost za preuzimanje odgovornosti, što doprinosi sigurnosti u sopstveni identitet. Sa Ovnom na vrhu 5, kuće, osoba je puna je oduševljenja i životnog žara. Potpuno se predaje zabavi, zadovoljstvu, sportu, kreativnom izražavanju i fizičkoj aktivnosti.

Ovan na vrhu 5. kuće ima snažnu sposobnost da drugima prenese sopstveni entuzijazam, pa daje odlične trenere ili menadžere. Ovakva osoba voli decu, ali nema dovoljno strpljenja, pa se sa njima najbolje slaže kad poodrastu.

Sa ovakvom pozicijom, voli se život i ljubav, ali se energija troši na neumerenu seksualnu aktivnost, pa osoba leti iz jedne veze u drugu.

Ako je Mars u povoljnom položaju, osoba će deo svoga idealizma posvetiti nekom kreativnom poslu, a može se dogoditi i da bude prilično smela u pokušajima da postigne nemoguće, bilo da se radi o hobiju, kockanju ili nekom životnom cilju.