Osma kuća (8. kuća) u Ovnu

19/01/2023

Osma kuća predstavlja potrebu da se pronade emotivna i duševna sigurnost. Spajanjem sa drugom osobom, kroz seksualnost se podstiče doživljaj potpune emotivne sigurnosti.

Sa jakom 8. kućom, osoba taj osećaj sigurnosti stvara putem finansijskih i poslovnih uspeha, materijalnih vrednosti, seksa, znanja o psihi, ili sticanjem neke druge vrste moći i uticaja nad drugima. Ali, do prave emotivne i duhovne sigurnosti može da se dode samo onda kada burne emocije i sukobi (koje predstavlja ova kuća) počnu da jenjavaju.

Okultizam, isceliteljstvo i oslobadanje različitih oblika energije (što je takođe u vezi sa ovom kućom), veoma su korisni kao način postizanja unutrašnje harmonije, kroz najdublja saznanja o zakonima života. Seksualna ispoljavanja, kojima vlada 8. kuća, predstavljaju nagon za novim rodenjem, putem sjedinjenja sa većom silom nego što je sam čovek.

Osma kuća označava i podršku drugih, nasledstva, zaveštanja, poreze, završetke i obnavljanja. Ako je Ovan na vrhu 8. kuće, osoba se izražava se na dubok i uzbudljiv način, ponekad povezan sa okultnim. Često je zaokuplja tema smrti, ali ne iz straha, već zbog spremnosti da istražuje ovaj fenomen.

Ako se Ascendent nalazi u Lavu ili Vagi, osoba treba da usmeni prekomernu seksualnu energiju na neki kreativni posao, dok se kod onih sa Devicom na Ascendentu javlja nesigurnost, koja se smenjuje sa drskošću i bezobzirnošću.

Duboka potreba za unutrašnjim mirom i sigurnošću može se zadovoljiti samo učenjem. Treba i drugima pomoći, a ne samo misliti na sebe.