Mars u 10. kući

13/04/2023

Mars u desetom polju ukazuje na strastvenu, ambicioznu i borbenost prirodu u karijeri i javnom životu. Ove osobe su vrlo odlučne i hrabre u svojim ciljevima i teže ka ostvarenju uspeha i dostignuća. Međutim, mogu biti agresivni i sukobiti se sa autoritetima i drugim ljudima u javnom životu.

Mars u desetom polju je planetarno-astrološka kombinacija koja ukazuje na strastvenu i ambicioznu prirodu u karijeri i javnom životu. Mars predstavlja energiju, akciju i borbenost, dok deseto polje predstavlja karijeru, javni život i dostignuća.

Osobe sa Marsom u desetom polju su vrlo ambiciozne i žele da postignu uspeh u svojoj karijeri. One su vrlo strastvene i odlučne u svojim ciljevima i teže ka ostvarenju svojih snova. One su vrlo hrabre i spremne da preuzmu rizik kako bi postigle uspeh.

Ove osobe su takođe vrlo energične i radišne u svom poslu. One su vrlo posvećene svom radu i teže ka stalnom napretku i usavršavanju. One su vrlo borbeni i imaju jaku želju za uspehom i dostignućima.

Mars u desetom polju takođe ukazuje na strastvenu i borbenost u javnom životu. Ove osobe mogu biti vrlo aktivne u politici, društvenim aktivnostima i drugim oblastima koje se tiču javnog života. One su vrlo hrabre i odlučne u svojim stavovima i teže ka ostvarenju ciljeva koji su važni za društvo.

Međutim, Mars u desetom polju takođe ukazuje na mogućnost sukoba sa autoritetima i drugim ljudima u javnom životu. Ove osobe mogu biti vrlo borbeni i agresivni u svojim stavovima i teže ka dominaciji u svojim poljima delovanja.