Mars u 11. kući

13/04/2023

Mars u 11. kući ukazuje na energiju koja je usmerena ka društvenim ciljevima i grupnim aktivnostima. Ove osobe su vrlo ambiciozne i motivisane da se bore za svoje ciljeve kroz rad u grupi ili organizaciji. One su vrlo društvene i aktivne u društvenom životu, a takođe su vrlo uporne i nezavisne u ostvarenju svojih ciljeva.

Mars u 11. kući ukazuje na energiju koja je usmerena ka društvenim ciljevima i grupnim aktivnostima. Mars predstavlja akciju, hrabrost i motivaciju, a 11. kuća predstavlja društvo, prijateljstva, ciljeve i ambicije.

Osobe sa Marsom u 11. kući su vrlo ambiciozne i teže ka ostvarenju svojih ciljeva i ambicija kroz grupne aktivnosti. One su vrlo hrabre i motivisane da se bore za svoje ciljeve, ali to često čine kroz rad u grupi ili organizaciji. One su vrlo društvene i često imaju veliki krug prijatelja.

Ove osobe su vrlo aktivne u društvenom životu i često se uključuju u humanitarne, dobrotvorne ili političke organizacije. One su vrlo strastvene u borbi za pravdu i ravnopravnost i teže ka stvaranju pozitivnih promena u društvu. One su vrlo uporne u svom radu i teže ka ostvarenju dugoročnih ciljeva.

Mars u 11. kući takođe ukazuje na visok nivo energije i vitalnosti. Ove osobe su vrlo aktivne i teže ka stalnom kretanju. One su vrlo hrabre i rado se upuštaju u nove izazove i avanture. One takođe mogu biti vrlo nezavisne i teže ka ostvarenju svojih ciljeva na svoj način.

U ljubavi, osobe sa Marsom u 11. kući su vrlo društvene i često upoznaju svoje partnere kroz društvene aktivnosti. One su vrlo strastvene i teže ka ostvarenju dugotrajnih veza. Međutim, mogu biti vrlo nezavisne i teško se vežu za jednu osobu.

U karijeri, osobe sa Marsom u 11. kući mogu biti vrlo uspešne u poslovima koji uključuju grupni rad i organizovanje. One su vrlo motivisane i imaju jaku želju za uspehom. Mogu biti uspešne u oblastima poput menadžmenta, organizacije događaja, politike i humanitarne pomoći.