Mars u 12. kući

13/04/2023

Mars u 12. kući ukazuje na napetu i konfliktnu prirodu u izražavanju agresije i borbenosti. Ove osobe mogu biti sklone izolaciji i povlačenju u sebe, kao i skrivanju svojih pravih namera. One mogu imati poteškoće u postavljanju granica i često se osećaju kao žrtve drugih ljudi.

Mars u 12. kući je jedna od najizazovnijih pozicija Marsa u natalnoj astrologiji. 12. kuća predstavlja nesvesno, tajne, izolaciju i žrtvu, dok Mars predstavlja akciju, borbu i agresiju. Ova planetarno-astrološka kombinacija daje energiju koja može biti vrlo napeta i konfliktna.

Osobe sa Marsom u 12. kući mogu imati problema sa izražavanjem svoje agresije i borbenosti. One mogu biti vrlo nesigurne u izražavanju svojih osećanja i zbog toga ih potiskuju, što može dovesti do nagomilavanja negativnih emocija i tenzija. One mogu imati problema sa postavljanjem granica i često se osećaju kao da su žrtve drugih ljudi.

Ove osobe su takođe sklone izolaciji i povlačenju u sebe. One mogu imati problema sa izražavanjem svojih emocija u društvenim situacijama i mogu se osećati kao da su neshvaćene. One mogu imati i problema sa motivacijom i osećati se kao da su zaglavljene u svojim mislima i emocijama.

Mars u 12. kući takođe ukazuje na želju za tajanstvenošću i skrivanjem svojih pravih namera. Ove osobe mogu imati skrivene motive i želje, što može dovesti do problema u odnosima sa drugima. One mogu biti vrlo tajnovite i skrivene, što može stvarati poteškoće u komunikaciji sa drugima.

U karijeri, osobe sa Marsom u 12. kući mogu imati problema sa izražavanjem svoje agresije i borbenosti. One mogu biti sklone pasivnosti i izbegavanju konflikta, što može dovesti do problema u poslovima koji zahtevaju odlučnost i hrabrost. Međutim, ove osobe mogu biti vrlo kreativne i talentovane za umetnost i duhovnost.