Merkur u 11. kući

15/04/2023

Merkur u 11. kući ukazuje na društvenu, inovativnu i punu ideja prirodu u učenju, komunikaciji i karijeri. Ove osobe su vrlo društvene i sposobne da se povežu sa različitim ljudima, a takođe su vrlo radoznale i žele da nauče o različitim područjima. One su vrlo sposobne u pisanju, komunikaciji u grupi i organizovanju događaja.

Merkur u 11. kući natalne karte ukazuje na osobu koja ima jaku želju za učenjem, komunikacijom i povezivanjem sa drugim ljudima. Ova pozicija Merkura donosi energiju koja je društvena, inovativna i puna ideja.

Osobe sa Merkurom u 11. kući su vrlo društvene i sposobne da se povežu sa različitim ljudima. One uživaju u razmeni ideja i učenju od drugih. One su vrlo inovativne i često imaju originalne ideje. One su vrlo otvorene i iskrene u svojim komunikacijama sa drugim ljudima.

Ova pozicija Merkura takođe ukazuje na jaku želju za učenjem i sticanjem novih znanja. One su vrlo radoznale i žele da nauče o različitim područjima. One su vrlo inteligentne i sposobne su da brzo shvate nove koncepte. One često imaju interesovanja za društvene i humanitarne oblasti.

Merkur u 11. kući takođe ukazuje na sposobnost za pisanje i komunikaciju u grupi. Ove osobe su vrlo dobre u pisanju i mogu biti uspešne u oblastima poput novinarstva, publiciteta, marketinga i društvenih medija. One takođe imaju talent za organizovanje i vođenje grupnih diskusija.

U karijeri, osobe sa Merkurom u 11. kući su vrlo uspešne u oblastima koje zahtevaju komunikaciju i povezivanje sa drugim ljudima. One su vrlo inovativne i mogu biti uspešne u oblastima poput tehnologije, društvenih medija, javnih poslova i humanitarnih organizacija. One su vrlo sposobne u organizovanju događaja i povezivanju sa drugim ljudima.