Merkur u 12. kući

15/04/2023

Merkur u dvanaestoj kući ukazuje na introspektivnu, tajnovitu i intuitivnu prirodu. Ove osobe su vrlo kreativne i talentovane za umetnost, muziku i pisanje. Međutim, mogu imati problema sa izražavanjem svojih misli i osećanja drugima zbog svoje introvertnosti i sklonosti tajnim razmišljanjima.

Merkur u dvanaestoj kući predstavlja planetarnu poziciju koja ukazuje na intenzivne mentalne procese, introspekciju i tajne misli. Dvanaesta kuća predstavlja podsvest, tajne, kraj, izolaciju i samoću, pa je Merkur u ovoj kući sklon introspekciji i dubokoj analizi skrivenih misli i osećanja.

Osobe sa Merkurom u dvanaestoj kući mogu biti vrlo intuitivne, introspektivne i skloni analitičkom razmišljanju. One su vrlo osjetljive i mogu osećati tuđe emocije. One su sklonije tajnim razmišljanjima i mogu imati problema sa izražavanjem svojih misli i osećanja drugima.

Ove osobe su vrlo kreativne i imaju jaku intuiciju. One su vrlo talentovane za umetnost, muziku i pisanje. Međutim, mogu imati problema sa izražavanjem svojih ideja i misli drugima zbog svoje introvertnosti.

Merkur u dvanaestoj kući ukazuje na mogućnost problema sa komunikacijom i izražavanjem. Ove osobe mogu imati problema sa razumevanjem drugih i sa izražavanjem svojih misli i osećanja. One su sklonije tajnim razgovorima i držanju svojih misli za sebe.

U karijeri, osobe sa Merkurom u dvanaestoj kući mogu biti vrlo kreativne i talentovane, ali mogu imati problema sa izražavanjem svojih ideja i misli drugima. One su sklonije radu u izolaciji i mogu imati problema sa saradnjom sa drugima.