Merkur u 7. kući

15/04/2023

Merkur u sedmoj kući ukazuje na komunikativnu, društvenu i usmerenu na odnose prirodu u ljubavi, prijateljstvu i karijeri. Ove osobe su vrlo otvorene i iskrene u komunikaciji sa drugima i imaju jaku potrebu za kvalitetnom komunikacijom u svojim odnosima. One su vrlo posvećene i brižne prema svojim partnerima, a takođe su vrlo vešte u sklapanju poslova i pregovaranju.

Merkur u sedmoj astrološkoj kući ukazuje na osobu koja je vrlo komunikativna, društvena i usmerena na odnose sa drugima. Sedma kuća predstavlja odnose, brak, partnerstva i saradnju. Kada se Merkur nalazi u ovoj kući, ova planetarno-astrološka kombinacija daje energiju koja je usmerena na komunikaciju, pregovaranje i sklapanje poslova.

Osobe sa Merkurom u sedmoj kući su vrlo društvene i komunikativne. One uživaju u razgovoru sa drugima i imaju lakoću u sklapanju novih poznanstava i prijateljstava. One su vrlo otvorene i iskrene u izražavanju svojih mišljenja i ideja i imaju jaku potrebu za kvalitetnom komunikacijom u odnosima sa drugima.

Ove osobe su vrlo usmerene na odnose i partnerstva. One su vrlo spremne da rade na svojim odnosima sa drugima i da pronalaze načine za poboljšanje komunikacije i razumevanja. One su vrlo posvećene i brižne prema svojim partnerima i imaju jaku potrebu za harmonijom i skladom u svojim odnosima.

Merkur u sedmoj kući takođe ukazuje na sposobnost sklapanja poslova i pregovaranja. Ove osobe su vrlo vešte u pregovaranju i sklapanju poslova, a takođe su vrlo kreativne u pronalaženju novih prilika za saradnju. One uživaju u radu u timovima i imaju jaku potrebu za saradnjom sa drugima.

U karijeri, osobe sa Merkurom u sedmoj kući su vrlo uspešne u poslovima koji zahtevaju komunikaciju i saradnju. One su vrlo vešte u pregovaranju i sklapanju poslova i mogu biti vrlo uspešne u oblastima poput prava, odnosa sa javnošću, marketinga i poslovnog savetovanja.