Mesec u 1. kući

15/04/2023

Mesec u prvom polju ukazuje na vrlo snažnu i izražajnu emotivnu prirodu. Ove osobe su vrlo emotivne, intuitivne i osetljive na tuđa osećanja. One imaju jaku potrebu za ljubavlju i prihvatanjem, a takođe su vrlo brižne prema svojoj porodici i domu. U karijeri, one su vrlo kreativne i intuitivne, ali mogu imati poteškoće u donošenju odluka koje su u njihovom interesu.

Mesec u prvom astrološkom polju ukazuje na vrlo snažnu i izražajnu emotivnu prirodu. Mesec predstavlja emocije, potrebe i intuitivne impulse, dok prvo polje predstavlja individualnost i ličnost.

Osobe sa Mesecom u prvom polju su vrlo emotivne i intuitivne. One su vrlo osetljive na tuđa osećanja i često preuzimaju emocije i energiju drugih ljudi. One su vrlo brze u prepoznavanju tuđih emocija i imaju jaku želju da pomognu drugima.

Ove osobe su vrlo emotivne i često se vode svojim instinktima i intuiciji. One su vrlo brižne i posvećene ljudima koje vole, a takođe su vrlo osetljive na kritiku i odbijanje. One imaju jaku potrebu za ljubavlju i prihvatanjem, a takođe su vrlo pažljive prema drugima.

Mesec u prvom polju takođe ukazuje na vrlo jaku vezu sa svojom porodicom i domom. Ove osobe su vrlo vezane za svoj dom i uživaju u stvaranju sigurnog i udobnog životnog okruženja. One su vrlo brižne prema svojoj porodici i teže da stvore harmoniju u porodičnim odnosima.

U karijeri, osobe sa Mesecom u prvom polju su vrlo kreativne i intuitivne. One su vrlo osetljive na potrebe drugih ljudi i mogu biti uspešne u poslovima koji zahtevaju empatiju i razumevanje. Međutim, mogu biti nesigurne i imati poteškoće u donošenju odluka koje su u njihovom interesu.