Mesec u 10. kući

15/04/2023

Mesec u 10. kući ukazuje na osobu koja je veoma ambiciozna i emotivno vezana za svoju karijeru i društveni status. Ove osobe su vrlo posvećene svojoj porodici i teže ka finansijskoj sigurnosti. Međutim, mogu imati poteškoća u balansiranju između posla i porodice, a takođe mogu biti vrlo emotivne i bliske sa svojim partnerom u ljubavi.

Mesec u 10. kući ukazuje na osobu koja je veoma privržena karijeri i društvenom statusu. Mesec predstavlja emocije, potrebu za sigurnošću i bliskošću, dok 10. kuća predstavlja karijeru, društveni status i javnu reputaciju. Ova planetarno-astrološka kombinacija daje energiju koja je emotivna, ambiciozna i željna uspeha.

Osobe sa Mesecom u 10. kući su veoma posvećene svojoj karijeri i žele da postignu visok društveni status. One su veoma ambiciozne i motivisane da ostvare svoje ciljeve i uspeju u životu. One su veoma emotivne i osetljive, ali istovremeno i jake i sposobne da se nose sa stresom i pritiskom koji dolaze sa visokim pozicijama.

Ove osobe su veoma vezane za svoju porodicu i imaju jaku potrebu za sigurnošću i stabilnošću. One žele da osiguraju dobrobit svoje porodice i da postignu uspeh koji će im omogućiti finansijsku sigurnost. Međutim, to može dovesti do poteškoća u balansiranju između posla i porodice.

Mesec u 10. kući takođe ukazuje na emotivnu vezanost za svoju karijeru i društveni status. Ove osobe su vrlo posvećene svom pozivu i teže ka postizanju uspeha i priznanja u svojoj profesiji. One žele da postanu cenjene i poštovane u društvu i da ostave svoj trag u svetu.

U ljubavi, ove osobe mogu biti vrlo emotivne i privržene svojim partnerima. One žele da stvore sigurnu i stabilnu porodicu i da budu bliske sa svojim partnerom. Međutim, usmerene su na svoju karijeru i mogu imati poteškoća u pronalaženju ravnoteže između posla i porodice.