Mesec u 4. kući

15/04/2023

Mesec u četvrtoj kući ukazuje na jaku vezu sa porodicom i domom. Ove osobe su vrlo emotivne i posvećene prema svojim najbližima i imaju jaku želju da stvore sigurno i udobno mesto za sebe i svoju porodicu. One su takođe skloni povlačenju u sebe i preferiraju intimne društvene situacije. U karijeri, mogu biti uspešne u poslovima koji se tiču brige o drugima i nekretnina.

Mesec u četvrtoj kući ukazuje na jaku vezu sa porodicom i domom. Mesec predstavlja emocije, intuiciju i potrebu za sigurnošću, dok četvrta kuća predstavlja dom, porodicu i korenje.

Osobe sa Mesecom u četvrtoj kući su vrlo emotivne i intuitivne u vezi sa svojom porodicom i domom. One su vrlo vezane za svoju porodicu i imaju potrebu da se osećaju sigurno i zaštićeno u svom domu. One su vrlo brižne i posvećene prema svojim najbližima i često su osobe na koje se članovi porodice mogu osloniti.

Ove osobe takođe imaju jaku vezu sa prošlošću i korenjem. One su vrlo emotivne i sentimentalne i često se prisećaju prošlih vremena. One su vrlo vezane za svoj dom i imaju jaku želju da stvore sigurno i udobno mesto za sebe i svoju porodicu.

Mesec u četvrtoj kući ukazuje i na potrebu za privatnošću i povlačenjem u sebe. Ove osobe uživaju u vremenu koje provode u svom domu i često preferiraju intimne društvene situacije. One su vrlo osetljive i mogu biti povučene u sebe kada se osećaju nesigurno ili uznemireno.

U karijeri, osobe sa Mesecom u četvrtoj kući su često uspešne u poslovima koji zahtevaju brigu o drugima, poput medicine, psihologije i nege. One takođe mogu biti uspešne u poslovima koji se tiču nekretnina i građevine. Međutim, mogu biti skloni da se previše vežu za svoju karijeru i da zanemare svoju porodicu i dom.