Mesec u 6. kući

15/04/2023

Mesec u šestoj kući ukazuje na emocije koje su povezane sa zdravljem, poslom i svakodnevnim aktivnostima. Ove osobe su vrlo posvećene svom zdravlju i poslu, ali mogu biti skloni preteranoj brizi i kritičnosti prema sebi i drugima. One su vrlo brižne i posvećene prema svojim bližnjima i teže ka tome da stvore harmoniju u svom životnom okruženju.

Mesec u šestoj kući predstavlja energiju koja je fokusirana na zdravlje, posao i svakodnevne aktivnosti. Mesec predstavlja emocije, nežnost i osećanja, dok šesta kuća predstavlja zdravlje, rad i svakodnevne aktivnosti. Ova planetarno-astrološka kombinacija ukazuje na emocije koje su povezane sa poslom i zdravljem.

Osobe sa Mesecom u šestoj kući su vrlo brižne i posvećene svom zdravlju. One vode računa o svom telu, fizičkoj formi i ishrani. One su vrlo osetljive na promene u okruženju i načinu života, i teže ka održavanju stabilnosti i ravnoteže. One su vrlo posvećene poslu i često rade naporno kako bi postigle svoje ciljeve.

Ove osobe su vrlo brižne i posvećene prema svojim bližnjima. One su vrlo senzitivne i osetljive na tuđa osećanja i potrebe, i teže ka tome da pomognu drugima. One su vrlo posvećene svom domu i porodici, i teže ka tome da stvore harmonično okruženje.

Međutim, Mesec u šestoj kući takođe ukazuje na preteranu brigu i zabrinutost u vezi sa zdravljem i poslom. Ove osobe mogu biti preterano kritične prema sebi i drugima, i teže ka perfekcionizmu. One mogu biti skloni anksioznosti i strahu u vezi sa svojim zdravljem i poslom.

U karijeri, osobe sa Mesecom u šestoj kući su obično vrlo posvećene svom poslu i teže ka tome da postanu stručnjaci u svojoj oblasti. One su vrlo odgovorne i savesne u svom poslu, i teže ka tome da postignu dobre rezultate. Međutim, mogu biti skloni preteranoj brizi i kritičnosti prema sebi i drugima.