Neptun u 1. kući

15/04/2023

Neptun u prvom polju ukazuje na senzitivnu, duhovnu i maštovitu prirodu osobe. Ove osobe su vrlo senzitivne i intuitivne, a takođe imaju jaku želju da pomažu drugima i rade na svojoj duhovnosti. Međutim, mogu imati poteškoće sa razlikovanjem stvarnosti od mašte i donošenjem odluka u poslovnim situacijama.

Neptun u prvom astrološkom polju ukazuje na osobu koja ima izraženu duhovnost i senzitivnost. Prvo astrološko polje predstavlja način na koji se osoba predstavlja svetu, a Neptun predstavlja maštu, snove i mistiku. Ovo je kombinacija koja ukazuje na osobu koja se može lako izgubiti u svetu mašte i fantazije.

Osobe sa Neptunom u prvom polju su vrlo senzitivne i intuitivne. One imaju izražen osećaj za empatiju i često se bave humanitarnim radom ili aktivnostima koje imaju za cilj pomoć drugima. One su vrlo maštovite i kreativne, a takođe imaju jaku želju da rade na sebi i svojoj duhovnosti.

Ove osobe mogu imati problema sa jasnim izražavanjem svojih ideja i stavova zbog svoje senzitivnosti i sklonosti ka mistici. One mogu biti vrlo intuitivne i često prepoznaju stvari koje drugi ne vide. Međutim, ovo takođe može dovesti do toga da se ove osobe teško nose sa stvarnošću i da imaju poteškoće u razlikovanju stvarnosti od mašte.

Neptun u prvom polju takođe ukazuje na osobu koja ima jaku želju da se udruži sa drugima u cilju postizanja zajedničkih ciljeva. Ove osobe su vrlo idealistične i često imaju viziju o tome kako bi svet trebao izgledati. One su vrlo senzitivne na potrebe drugih i često se bave aktivnostima koje imaju za cilj pomoć drugima.

U karijeri, osobe sa Neptunom u prvom polju su često uspešne u oblastima koje zahtevaju kreativnost i senzitivnost, poput umetnosti, muzike ili humanitarnog rada. Međutim, ove osobe mogu imati poteškoće u donošenju odluka i suočavanju sa realnošću u poslovnim situacijama.