Neptun u 11. kući

15/04/2023

Neptun u 11. kući ukazuje na intuitivnu, kreativnu i idealističku prirodu u društvenom životu, umetnosti i karijeri. Ove osobe su vrlo posvećene humanitarnim i društvenim pitanjima i vole da rade sa ljudima. One su vrlo kreativne i imaju jaku želju da stvaraju pozitivne promene u svetu.

Neptun u 11. kući natalne karte ukazuje na osobu koja je vrlo posvećena humanitarnim i društvenim pitanjima. Ova planetarno-astrološka kombinacija daje energiju koja je intuitivna, kreativna i idealistička.

Osobe sa Neptunom u 11. kući su vrlo empatične i intuitivne. One su vrlo posvećene društvenim pitanjima i vole da rade sa ljudima. One su vrlo kreativne i imaju jaku želju da stvaraju pozitivne promene u svetu.

Ove osobe mogu biti vrlo idealističke i sanjarske u svojim pogledima na svet. One imaju jaku intuiciju i često koriste svoju intuiciju kako bi donosile važne odluke. One se često osećaju povezane sa svim ljudima i imaju jaku želju da pomognu drugima.

Neptun u 11. kući takođe ukazuje na veliku kreativnost i umetnički talenat. Ove osobe mogu biti vrlo talentovane za muziku, slikarstvo, pisanje i druge vrste umetnosti. One imaju jaku želju da stvaraju umetnost koja će imati pozitivan uticaj na društvo.

U društvenom životu, osobe sa Neptunom u 11. kući su vrlo popularne i imaju puno prijatelja. One su vrlo otvorene i prijateljske prema drugima i vole da rade sa grupama ljudi. Međutim, ponekad mogu biti vrlo idealističke i imati teškoće u prepoznavanju stvarnosti.

U karijeri, osobe sa Neptunom u 11. kući su vrlo kreativne i inovativne. One su vrlo posvećene humanitarnim i društvenim pitanjima i mogu biti uspešne u oblastima poput humanitarnog rada, muzike, umetnosti i novinarstva. Međutim, mogu biti nepredvidive i imati problema sa organizovanjem svojih ideja.