Neptun u 4. kući

15/04/2023

Neptun u četvrtoj kući ukazuje na intuitivnu, sanjalačku i emocionalnu prirodu u vezi sa domom i porodicom. Ove osobe su vrlo senzibilne na atmosferu u svom domu i često se bave duhovnim praksama i umetnošću. Međutim, mogu biti sklonije izbegavanju stvarnosti i imati probleme sa postavljanjem granica u odnosima sa svojom porodicom.

Neptun u četvrtoj kući je planetarno-astrološka kombinacija koja donosi energiju koja je intuitivna, sanjalačka i emocionalna. Četvrta kuća predstavlja dom, porodicu i korenje, a Neptun predstavlja maštu, spiritualnost i umetnost.

Osobe sa Neptunom u četvrtoj kući su vrlo emotivne i intuitivne u vezi sa svojim domom i porodicom. One imaju jaku vezu sa svojim korenima i često se bave istraživanjem porodične istorije. One su vrlo senzibilne na atmosferu u svom domu i često imaju izraženu potrebu za stvaranjem mirnog i harmoničnog okruženja.

Ove osobe su takođe vrlo maštovite i kreativne. One imaju jaku intuiciju i često se bave duhovnim praksama poput meditacije i molitve. One su vrlo talentovane za umetnost i često se bave muzikom, slikarstvom ili drugim vidovima umetnosti.

Neptun u četvrtoj kući takođe ukazuje na potrebu za bekstvom u fantaziju. Ove osobe mogu biti sklonije izbegavanju stvarnosti i bežanju u svoj unutrašnji svet. One mogu biti vrlo empatične i osjetljive na tuđu patnju i bol.

U negativnom smislu, Neptun u četvrtoj kući može ukazivati na probleme sa granicama. Ove osobe mogu biti sklonije da se prepuštaju porocima i lošim navikama kako bi izbegle suočavanje sa stvarnošću. Takođe, mogu imati problema sa postavljanjem granica u odnosima sa svojom porodicom.