Neptun u 8. kući

15/04/2023

Neptun u osmoj kući ukazuje na duboke i intenzivne emocije, interesovanje za metafizičke i spiritualne teme, kao i moguće probleme u vezi sa zloupotrebom alkohola i droga. Osobe sa ovom pozicijom mogu biti vrlo senzitivne na energiju oko sebe i sposobne da čitaju između redova. Međutim, mogu imati izazove u finansijskim pitanjima i biti skloni rizičnim investicijama.

Neptun u osmoj kući natalne astrologije ukazuje na duboke i intenzivne emocije, kao i na skrivene i misteriozne aspekte ličnosti.

Osobe sa Neptunom u osmoj kući su vrlo intuitivne i sposobne da čitaju između redova u svim situacijama. One su vrlo senzitivne na energiju ljudi oko sebe i mogu osetiti skrivene emocije koje drugi skrivaju. To ih često čini vrlo dobro opremljenim za poslove koji zahtevaju duboku analizu i istraživanje.

Ova pozicija ukazuje i na vrlo intenzivne emocije, posebno u vezi sa seksualnošću i smrću. Osobe sa Neptunom u osmoj kući mogu imati vrlo duboke i intenzivne seksualne želje, kao i interesovanje za metafizičke i spiritualne teme. One su vrlo otvorene za novi način razmišljanja o životu i smrti, kao i za razne oblike spiritualne prakse.

Međutim, ova pozicija takođe ukazuje i na moguće probleme u vezi sa zloupotrebom alkohola i droga. Osobe sa Neptunom u osmoj kući mogu biti skloni prekomernom konzumiranju alkohola i droga kako bi izbegli suočavanje sa svojim dubokim emocijama i strahovima.

Ova pozicija ukazuje i na moguće finansijske probleme i izazove u životu. Osobe sa Neptunom u osmoj kući mogu biti skloni rizičnim finansijskim investicijama i trošenju novca na stvari koje nisu neophodne. Takođe, mogu biti skloni da se suočavaju sa finansijskim manipulacijama od strane drugih.