Pluton u 6. kući

15/04/2023

Pluton u šestom polju ukazuje na energiju koja je fokusirana na transformaciju i obnovu u oblastima zdravlja, posla i svakodnevnog života. Osobe sa ovom pozicijom Plutona su vrlo posvećene svom radu i zdravlju, težeći ka tome da kontrolišu sve aspekte svog života. One su vrlo mistične i intuitivne kada je reč o zdravlju, težeći ka alternativnim metodama lečenja i filozofijama koje ih vode ka boljem zdravlju i blagostanju. Međutim, mogu biti vrlo opsesivne i preterano kontrolirajuće u svom poslu, što može dovesti do konflikata sa drugima.

Pluton u šestom polju natalne karte ukazuje na energiju koja je fokusirana na transformaciju i obnavljanje u oblastima zdravlja, posla i svakodnevnog života. Pluton predstavlja moć, promene i transformaciju, dok šesto polje predstavlja zdravlje, posao i svakodnevne rutine.

Ova kombinacija ukazuje na osobu koja je vrlo posvećena svom poslu i zdravlju. Osoba sa Plutonom u šestom polju može biti vrlo opsesivna oko svog zdravlja i posla, težeći ka tome da kontroliše sve aspekte svog života. Oni su vrlo uporni i odlučni kada je reč o postizanju svojih ciljeva u ovim oblastima.

Ova pozicija Plutona takođe ukazuje na moćne transformacije u ovim oblastima života. Osoba sa Plutonom u šestom polju može se suočiti sa velikim izazovima u vezi sa zdravljem, poslom i svakodnevnim životom, ali mogu osetiti moćnu transformaciju kada pređu preko ovih izazova.

Osobe sa Plutonom u šestom polju takođe mogu biti vrlo mistične i intuitivne kada je reč o zdravlju. One mogu imati duboko razumevanje svog tela i tela drugih ljudi, težeći ka tome da pronalaze uzroke i rešenja za zdravstvene probleme. Mogu se okrenuti alternativnim metodama lečenja i filozofijama koje ih vode ka boljem zdravlju i blagostanju.

Kada je reč o karijeri, osobe sa Plutonom u šestom polju su vrlo ambiciozne i žele da postignu uspeh u svom poslu. One su vrlo strastvene i predane svom radu, težeći ka tome da budu moćne i uticajne u svom poslu. Međutim, mogu biti vrlo opsesivne i preterano kontrolirajuće u svojoj poslovnoj karijeri, što može dovesti do konflikata sa drugima.