Saturn u 1. kući

15/04/2023

Saturn u prvom polju ukazuje na ozbiljnu, disciplinovanu i odgovornu prirodu ličnosti. Ove osobe su vrlo ambiciozne i teže ka postizanju uspeha kroz naporan rad i upornost. Međutim, mogu biti vrlo samokritične i imati poteškoće u prihvatanju autoriteta i uživanju u životu.

Saturn u prvom astrološkom polju ukazuje na osobu koja se može percipirati kao ozbiljna, zrela i često distancirana od drugih ljudi. Prvo polje astrološke karte predstavlja ličnost, fizički izgled i način na koji se osoba predstavlja svetu, a Saturn u ovom polju daje energiju koja je usmerena na ozbiljnost, odgovornost i disciplinu.

Osobe sa Saturnom u prvom polju često imaju vrlo ozbiljan izgled i ponašanje, što može uticati na način na koji ih drugi percipiraju. One su vrlo savesne i disciplinovane i teže ka postizanju svojih ciljeva kroz naporan rad i upornost. One su vrlo odgovorne i preuzimaju odgovornost za svoje postupke.

Međutim, Saturn u prvom polju takođe može ukazivati na osobe koje se osećaju nesigurno u svojoj ličnosti i fizičkom izgledu. Ove osobe mogu biti vrlo samokritične i imati nisku samopouzdanje. One se mogu osećati usamljeno i distancirano od drugih ljudi.

Saturn u prvom polju takođe ukazuje na osobe koje su vrlo ambiciozne i teže ka postizanju uspeha. One su vrlo temeljne i disciplinovane u svom radu i često postižu uspeh kroz naporan rad i upornost. Međutim, ove osobe mogu biti vrlo perfekcionističke i imati poteškoće u opuštanju i uživanju u životu.

Saturn u prvom polju takođe može ukazivati na odnos prema autoritetima. Ove osobe mogu imati poteškoće u prihvatanju autoriteta i moći, ili mogu biti vrlo autoritativne u svom ponašanju i stavovima. One su vrlo tradicionalne i poštuju hijerarhiju i društvene norme.