Saturn u 10. kući

15/04/2023

Saturn u 10. kući ukazuje na osobu koja je vrlo ambiciozna, disciplinovana i odgovorna u karijeri. Ona teži ka postizanju visokog društvenog statusa i autoriteta, ali to takođe može doneti poteškoće u odnosima sa drugima. Ove osobe mogu biti vrlo tvrdoglave i kritične prema sebi i drugima, što može sprečiti njihov puni potencijal.

Saturn u 10. kući predstavlja planetarnu poziciju koja utiče na karijeru, društveni status i autoritet osobe. Saturn je planet koji predstavlja disciplinu, strukturu i odgovornost, dok 10. kuća predstavlja karijeru, društveni status i ugled.

Kada se Saturn nalazi u 10. kući, to ukazuje na osobu koja je vrlo ambiciozna i usmerena ka postizanju uspeha u karijeri. Ona je vrlo disciplinovana i marljiva, i teži ka postizanju visokog društvenog statusa i autoriteta. Ove osobe su vrlo odgovorne i preuzimaju punu odgovornost za svoje postupke.

Saturn u 10. kući ukazuje na osobu koja ima vrlo visoke standarde i očekivanja u svojoj karijeri. Ona je vrlo strpljiva i uporna u postizanju svog cilja, i neće se zadovoljiti manje od najboljeg. Ove osobe su vrlo posvećene svom poslu i teže da postanu priznati stručnjaci u svojoj oblasti.

Međutim, Saturn u 10. kući može doneti i poteškoće u karijeri. Ove osobe mogu biti vrlo tvrdoglave i ograničene u svom razmišljanju, što može dovesti do problema u komunikaciji sa drugima. One mogu biti vrlo stroge prema sebi i drugima, što ih može sprečiti da ostvare svoj puni potencijal.

Saturn u 10. kući takođe ukazuje na poteškoće u odnosima sa autoritetima. Ove osobe mogu imati poteškoće u sarađivanju sa nadređenima i može biti teško pronaći zajednički jezik. One mogu biti vrlo kritične prema drugima i mogu očekivati od drugih da slede njihove standarde i očekivanja.