Saturn u 2. kući

15/04/2023

Saturn u drugoj kući ukazuje na teškoće i izazove vezane za finansijsku sigurnost i lične vrednosti. Ove osobe su vrlo ozbiljne i odgovorne u upravljanju novcem i imovinom, ali mogu biti vrlo tvrdoglave u svojim stavovima. One su ambiciozne i vredne, ali mogu imati poteškoća u pronalaženju karijere koja odgovara njihovim vrednostima i interesovanjima.

Saturn u drugoj astrološkoj kući ukazuje na teškoće i izazove vezane za finansije, materijalnu sigurnost i vrednosti. Saturn predstavlja odgovornost, ograničenja i strukture, dok druga kuća predstavlja novac, imovinu i lične vrednosti.

Ova planetarno-astrološka kombinacija ukazuje na osobe koje se susreću sa finansijskim poteškoćama u životu, a takođe mogu imati poteškoća u sticanju materijalne sigurnosti. Ove osobe su vrlo uporne i disciplinovane u svojim ciljevima kada je u pitanju finansijska stabilnost, ali mogu biti vrlo pesimistične i zabrinute zbog svoje finansijske situacije.

Saturn u drugoj kući takođe ukazuje na osobe koje su vrlo svesne svojih vrednosti i imaju jasnu predstavu o tome šta im je važno u životu. One su vrlo ozbiljne i odgovorne kada je u pitanju upravljanje novcem i imovinom. Međutim, ove osobe mogu biti vrlo tvrdoglave i ne fleksibilne u svojim stavovima o novcu i vrednostima.

Ove osobe mogu takođe biti vrlo ambiciozne i žele da steknu materijalno bogatstvo kao pokazatelj svog uspeha. Međutim, mogu imati poteškoća u postizanju ovih ciljeva zbog ograničenja i prepreka koje im postavlja Saturn u ovoj kući.

Kada je reč o karijeri, osobe sa Saturnom u drugoj kući su vrlo ambiciozne i vredne. One su vrlo posvećene svojim ciljevima i imaju jasnu predstavu o svojim vrednostima i ciljevima. One su vrlo disciplinovane i uporne u postizanju finansijske sigurnosti, ali mogu imati poteškoća u pronalaženju karijere koja odgovara njihovim vrednostima i interesovanjima.