Saturn u 3. kući

15/04/2023

Saturn u trećoj kući ukazuje na ozbiljan i suzdržan pristup komunikaciji, učenju i bratu i sestri. Ove osobe su vrlo posvećene učenju i žele da steknu znanje i obrazovanje, ali mogu imati teškoće u komunikaciji sa drugima i u društvenim situacijama. Međutim, one su vrlo strpljive i posvećene u svojim karijerama i vrlo su dobre u organizaciji i planiranju.

Saturn u trećoj kući ukazuje na osobu koja ima ozbiljan pristup komunikaciji i učenju. Treća kuća predstavlja komunikaciju, učenje, brata i sestre, pa je prisustvo Saturna u ovoj kući povezano sa ozbiljnim i strpljivim pristupom ovim temama.

Osoba sa Saturnom u trećoj kući verovatno ima teškoće u komunikaciji sa drugima. Mogu biti vrlo introvertni i teško izražavaju svoje misli i osećanja. Oni mogu biti vrlo ozbiljni i suzdržani u svojim komunikacijskim stilovima i često se osećaju nelagodno u društvenim situacijama.

Ove osobe su vrlo posvećene učenju i žele da steknu znanje i obrazovanje. Međutim, mogu biti vrlo spori u učenju i može im trebati puno vremena da savladaju nove koncepte. Mogu se osećati neugodno u okruženju koje im nije poznato, pa stoga mogu biti vrlo stidljivi u učionici i u društvenim situacijama.

Saturn u trećoj kući takođe ukazuje na ozbiljan pristup bratu i sestri. Ova osoba može imati vrlo stroge i ozbiljne odnose sa braćom i sestrama, a takođe se može osećati kao da moraju preuzeti ulogu roditelja u odnosu sa njima. Ova osoba je vrlo posvećena porodici i može imati teškoće u stvaranju prijateljskih odnosa izvan porodice.

U karijeri, osobe sa Saturnom u trećoj kući su vrlo strpljive i posvećene svojim ciljevima. One su vrlo dobre u organizaciji i planiranju, a takođe su vrlo ozbiljne u svom pristupu poslu. One su vrlo dobri u oblastima poput književnosti, novinarstva i konsaltinga.