Saturn u 7. kući

15/04/2023

Saturn u sedmoj kući ukazuje na ozbiljnost, odgovornost i težnju ka stabilnom i dugotrajnom odnosu. Ove osobe su vrlo posvećene u stvaranju stabilnog i dugotrajnog odnosa, a takođe su vrlo strpljive u pronalaženju pravog partnera. Međutim, mogu imati poteškoće u odnosima zbog svoje tendencije da se previše fokusiraju na odgovornost i obaveze.

Saturn u sedmoj kući ukazuje na ozbiljnost, odgovornost i težnju ka stabilnom i dugotrajnom odnosu. Sedma kuća predstavlja odnose, brak, partnerstva i otvorene neprijatelje. Ova planetarno-astrološka kombinacija daje energiju koja je fokusirana na ozbiljnost i odgovornost u odnosima.

Osobe sa Saturnom u sedmoj kući često imaju tendenciju da se udružuju sa starijim partnerima ili sa osobama koje su ozbiljnije i odgovornije. One su vrlo posvećene u stvaranju stabilnog i dugotrajnog odnosa, a takođe su vrlo strpljive u pronalaženju pravog partnera.

Međutim, ove osobe takođe mogu imati poteškoće u odnosima zbog svoje tendencije da se previše fokusiraju na odgovornost i obaveze. One mogu biti preterano kritične prema partneru i imati visoka očekivanja u odnosu na njih. Ove osobe se takođe mogu suočavati sa poteškoćama u komunikaciji i otvorenosti u odnosima.

Saturn u sedmoj kući takođe ukazuje na težnju ka ozbiljnosti i odgovornosti u partnerstvima i poslovnim odnosima. Ove osobe su vrlo posvećene u stvaranju dugoročnih i stabilnih odnosa, a takođe su vrlo strpljive u pronalaženju pravih partnera i poslovnih partnera.

U karijeri, osobe sa Saturnom u sedmoj kući su vrlo uspešne u poslovima koji zahtevaju saradnju i partnerstvo. One su vrlo odgovorne i posvećene u poslovima koji uključuju poslovne partnere, klijente i druge saradnike. Međutim, mogu biti preterano kritične prema svojim kolegama i partnerima.