Saturn u 8. kući

15/04/2023

Saturn u osmoj kući ukazuje na dubok i ozbiljan pristup životu u vezi sa temama poput smrti, nasleđa, seksualnosti i transformacije. Ove osobe su vrlo samokontrolisane i disciplinovane, a takođe su vrlo dobri u upravljanju novcem. One su sposobne da se nose sa teškim emocijama i situacijama, a takođe su vrlo dobri u istraživanju tajni i skrivenih stvari.

Saturn u osmoj kući predstavlja planetarno-astrološku kombinaciju koja je povezana sa ozbiljnim i teškim temama poput smrti, nasleđa, seksualnosti i transformacije. Saturn je planeta koja predstavlja odgovornost, disciplinu i ograničenja, dok osma kuća predstavlja tajne, transformaciju i ostavštinu.

Osobe sa Saturnom u osmoj kući obično imaju dubok i ozbiljan pristup životu. One su obično vrlo samokontrolisane i disciplinovane, a takođe su spremne da se suoče sa teškim izazovima i temama. Ove osobe su vrlo sposobne da se nose sa stresom i pritiskom, a takođe su vrlo dobre u upravljanju novcem.

Saturn u osmoj kući takođe ukazuje na sklonost ka introspekciji i tajnama. Ove osobe su vrlo dubokoumne i imaju jaku želju da razumeju složenije i dublje aspekte života. One su vrlo sposobne da se nose sa teškim emocijama i situacijama, a takođe su vrlo dobri u istraživanju tajni i skrivenih stvari.

Ove osobe takođe mogu imati teškoće u povezivanju sa drugima na dubljem nivou. One mogu biti vrlo introvertni i imati poteškoće u izražavanju svojih emocija. One mogu biti vrlo sumnjičave prema drugima i imati poteškoće u stvaranju poverenja i intimnosti.

U karijeri, osobe sa Saturnom u osmoj kući su vrlo sposobne u finansijskim poslovima i poslovima koji zahtevaju duboku analizu i istraživanje. One su vrlo predane i uporne u svojim ciljevima, a takođe su vrlo dobri u upravljanju novcem.