Venera u 11. kući

15/04/2023

Venera u 11. kući ukazuje na društvenu, humanitarnu i kreativnu prirodu u ljubavi, umetnosti i karijeri. Ove osobe su vrlo društvene i imaju puno prijatelja, a takođe imaju jaku ljubav prema humanitarnim ciljevima i društvenoj pravdi. One su vrlo kreativne i talentovane za umetnost, a takođe su vrlo posvećene svojim ciljevima i projektima koji imaju društvenu korist.

Venera u 11. kući natalne karte ukazuje na jaku vezu između ljubavi i društvenosti. Venera predstavlja ljubav, lepotu i umetnost, dok 11. kuća predstavlja društvenost, prijateljstva i ciljeve zajednice. Ova planetarno-astrološka kombinacija donosi energiju koja je društvena, humanitarna i kreativna.

Osobe sa Venerom u 11. kući su vrlo društvene i imaju puno prijatelja. One uživaju u društvenim aktivnostima i često se nalaze u ulozi posrednika između različitih grupa ili pojedinaca. Ove osobe su vrlo popularne i često imaju širok krug poznanika.

Ove osobe takođe imaju jaku ljubav prema humanitarnim ciljevima i društvenoj pravdi. One su vrlo kreativne i talentovane za umetnost, a takođe imaju jaku želju da svoje talente i veštine koriste za dobrobit društva. One su uvek spremne da pomognu drugima i da se uključe u humanitarne akcije.

Venera u 11. kući takođe ukazuje na potrebu za slobodom i nezavisnošću u ljubavi. Ove osobe traže partnera koji će ih podržavati u njihovim ciljevima i koji će im dati dovoljno prostora za društvene aktivnosti. One su vrlo otvorene i iskrene u ljubavi i često imaju širok krug prijatelja koji ih podržavaju.

U karijeri, osobe sa Venerom u 11. kući su vrlo kreativne i humanitarne. One su vrlo uspešne u oblastima poput umetnosti, mode, dizajna i marketinga. One su vrlo posvećene svojim ciljevima i često se uključuju u projekte koji imaju društvenu korist.