Mars u Devici

Mars u Devici - ključna reč - disciplinovanost. Daje energiju i veštinu, bilo koji da je posao u pitanju. Kao iu drugim zemljanim znacima, Mars ovde daje spretne zanatlije, kao što su, na primer, precizni mehaničari.

Ovo je, takođe, dobar položaj za hirurge i medicinare, jer Mars vlada operacijama i oštrim instrumentima, a Devica zdravljem.

Osoba sa Marsom u Devici pažljivo planira i sistematski izvršava akcije i ne preduzima ih bez dobrih praktičnih razloga.

Za razliku od Marsa u Lavu, koji hoće da dominira u krupnim stvarima, Mars u Devici želi da bude autoritet u tačnosti i detaljima.

Osoba je strogi perfekcionista, što često zaustavlja izvodenje celog posla. Džangrizava je i veliki kritičar, naročito kada je u pitanju preciznost i detaljna metodologija.

Insistira na dobro organizovanoj radnoj sredini. Ako je Mars afliktovan, osoba se ne slaže sa saradnicima, poslodavcima ili podredenima, ponekad u toj meri, da narušava sigurnost posla.

Ovakav Mars uzrokuje nervozu i razdražljivost, što može da dovede do nesrećnih slučajeva na poslu.