Mars u Jarcu

Mars u Jarcu - ključna reč - autoritativnost. Daje veliku energiju i usmerenu profesionalnu ambiciju.

Osoba sa ovakvim položajem Marsa izuzetno je materijalistički nastrojena, ima jaku želju za priznanjem i visokim položajem, a akcije su joj dobro organizovane i pažljivo proračunate tako da donesu konkretne rezultate, u smislu novca i profesionalnog napretka.

Profesionalni uspeh joj omogućuje zadovoljenje materijalnih potreba, za sebe, porodicu i druge koji od nje zavise. Oni koji se bore za postizanje visokog položaja u svojoj organizaciji, političari i drugi koji žele slavu i uvažavanje, imaju Mars u Jarcu ili 10. kući.

Zbog organizacije i discipline Saturna, ovde se Marsova energija najefikasnije praktično koristi.

Za sve što radi, osoba mora da ima praktične razloge, za razliku od ljudi sa Marsom u Ovnu, koji energiju rasipaju na nepraktične akcije.

Jarac je kardinalni znak, pa je osoba odlučnija u akciji nego one sa Marsom u znacima drugog kvaliteta. Ne troši tako puno energije kao kada je Mars u Ovnu, nije toliko emotivna kao sa Marsom u Škorpiji, dakle – energiju koristi mnogo efektivnije.

Uglavnom poseduje visok stepen samokontrole i discipline, u stanju je da prihvata naređenja i prikladno ih izvršava. Zbog toga i od potčinjenih očekuje poslušnost i disciplinu.

Ovakav položaj je povoljan za one koji teže vojnoj karijeri. Osoba se ponosi korektno obavljenim poslom, ne trpi lenjost i nedostatak ambicije, najviše prezire hipijevski način života.

Roditelji sa ovakom pozicijom Marsa od svoje dece zahtevaju da nešto postignu. Veoma su uznemireni ako deca pokazuju boemske sklonosti i žive u neredu.

Ako je Mars afliktovan, osoba iskorišćava ljude pri sticanju svog statusa i materijalnih sredstava. Zbog materijalstičkih ambicija, gubi iz vida ljudske vrednosti.

Ako je aflikcija teža, osoba se potpuno oglušuje o prava drugih. Ima reputaciju hladnog račundžije, sebičnjaka i materijaliste.

Tipičan primer negativnog izražavanja Marsa u Jarcu jeste atmosfera pas jede psa“, u upravama velikih korporacija. Ipak, ove negativne osobine mogu popraviti drugi faktori u karti.

Afliktovani Mars u Jarcu izaziva prelome kostiju.