Mars u Raku

Mars u Raku ukazuje na senzibilnu, intuitivnu i zaštitničku prirodu u porodici, emocijama i umetnosti. Ove osobe su vrlo zaštitničke i brižne prema svojoj porodici i bliskim prijateljima. One su vrlo empatične i mogu preuzimati emocije drugih ljudi. Međutim, kada se osete ugrožene, mogu biti vrlo agresivne u odbrani sebe i svojih najmilijih.

Mars u Raku je kombinacija Marsa, planete akcije i energije, i Raka, znaka emocija i porodice. Ova planetarno-astrološka kombinacija daje energiju koja je senzibilna, intuitivna i zaštitnička.

Osobe sa Marsom u Raku su vrlo zaštitničke i brižne prema svojoj porodici i bliskim prijateljima. One su vrlo emocionalne i intuitivne u svojim odlukama i delima. One su vrlo posvećene u stvaranju sigurnog i udobnog životnog okruženja za sebe i svoje najbliže.

Ove osobe su vrlo osetljive i mogu biti vrlo ranjive na kritiku i negativne emocije drugih. One su vrlo empatične i često mogu preuzimati emocije drugih ljudi. Međutim, kada se osete ugrožene ili napadnute, one mogu biti vrlo agresivne i braniti sebe i svoje najmilije.

Mars u Raku takođe ukazuje na vrlo senzibilnu i kreativnu prirodu. Ove osobe su vrlo kreativne i imaju jaku želju za stvaranjem umetnosti koja izražava njihove emocije. One uživaju u muzici, slikarstvu i drugim vidovima umetnosti koji izražavaju emocije.

U karijeri, osobe sa Marsom u Raku su vrlo posvećene i uporne u svojim ciljevima. One su vrlo kreativne i mogu biti uspešne u oblastima poput umetnosti, medicinskih zanimanja i obrazovanja. One su vrlo brižne o svojim klijentima i pacijentima i imaju jaku želju da im pomognu.