Mars u Škorpiji

Mars u Škorpiji - ključna reč - eksplozivnost. Pokazuje snažne emocije i želje. Strahovita emotivnost daje nepopustljivu hrabrost i temeljitost u izvršavanju namerenog.

Ovo omogućuje vrhunska duhovna ostvarenja ili vodi u duboki ponor degradacije, što zavisi od količine mudrosti i motivacije koja usmerava energiju.

Osoba je snalažljiva, hrabra i energična, naročito u teškim situacijama. Ne plaši se čak ni smrti, ako se pri ostvarivanju svojih ciljeva mora suočiti sa njom.

U odbrani svojih principa, beskompromisno se bori, do kraja. Kao primer Marsovog delovanja u Škorpiji, možemo navesti dve stotine Spartanaca, koji su odbijali napad daleko brojnijih Persijanaca.

Ovakav Mars daje snažnu seksualnost koja, ukoliko je pogrešno motivisana, stvara posesivnost i jaku ljubomoru. Stav sve ili ništa“ uzrokuje velike teškoće u pravljenju kompromisa.

Pošto je osobi teško da bude neutralna ili indiferentna, od onih sa kojima ima posla stvara prijatelje ili neprijatelje. Jako je tajanstvena i, ako nema valjanih razloga, ne otkriva svoje planove i akcije. Trebalo bi da nauči da bude objektivanija i nepristrasnija.

Ovaj položaj Marsa ukazuje na neotesanost i grubost, jer osoba ponekad ne uzima u obzir osećanja onih manje snažnih od nje.

Ako je Mars afliktovan, daje veliku mržnju i bes, što se, u ovom slučaju, za razliku od onog kada je Mars u Ovnu, ne zaboravlja lako. Osoba zadržava i neguje svoju kivnost, kao paru u ekspres-loncu, sve do kobnih efekata njenog izliva.

Posledica toga je stvaranje najopasnijih vrsta neprijatelja.

Ako je Mars jače afliktovan, osoba je sklona tome da emotivno dominira nad drugima, da ih potčinjava i porobljava.