Mars u Strelcu

Mars u Strelcu - ključne reči - naglašeni entuzijazam. Daje snažna religiozna i filozofska uverenja i krstaško zalaganje za svoja verovanja.

Osoba ponekad izaziva i mržnju, zbog pokušaja da ljude preobrati u svoja dogmatska verovanja.

Ovaj položaj daje jak osećaj patriotizma, tako da osoba često sebe smatra za pouzdanog Božjeg izvršitelja i branioca domovine. Voli parade, vojne povorke i vojnu muziku. Osoba obično radi iz idealizma.

U skladu sa nivoom svoje inteligencije, želi da popravi društveni poredak u kojem živi. Primer ovakvog tipa osobe je voda skauta. Voli sport, igre napolju, lov, avanture. Uzbuđuju je daleka mesta i putovanja.

Osoba teži tome da bude voda, u religiji, filozofiji, zakonodavstvu i visokom obrazovanju. Pritom obično sledi tradicionalnu liniju i ponaša se upadljivo pravično.

Zbog svoje želje za avanturom, u postizanju dalekosežnih ciljeva rasipa energiju i previda stvari u neposrednoj okolini, na koje bi trebalo da obrati pažnju. Ako je Mars afliktovan, osoba je zajedljiva i džangrizava, nediplomatski izražava svoje i nije u stanju da a proceni mišljenje drugih, i želi neograničenu slobodu, po svaku cenu.

U nekim slučajevima, identifikuje se sa institucijama, da bi stekla moć, što dovodi do samopravednog stava: sila boga ne moli, to jest,sila stvara pravdu“.

Kada osoba sa tim pretera, nastaje politički, filozofski ili religijski fundamentalizam, što razara pravdu. Sa pozitivne strane gledano, osoba je direktna i otvorena u svojim akcijama i stavovima.

U takmičenjima i sportovima, ima smisao za fer plej. U borbi je surova, ali smatra da je nepoštena taktika ispod njenog dostojanstva.

Ipak, sklona je tome da pravila igre tumači u svoju korist.