Mars u Vagi

Mars u Vagi - ključna reč - kontrolisanost. Daje jak poriv za akcijom, u društvenom smislu. Mars je ovde oštećen i akcije su mu ograničene potrebom za odobravanjem i saradnjom sa drugima.

Pošto je Vaga kardinalani znak, Mars u ovakvom položaju radi na partnerstvima i odnosima sa javnošću, inicira društvene aktivnosti. Osoba voli da bude zapažena i poštovana.

Želi brak i emocionalno zadovoljstvo koje on pruža, traži energičnog i napadnog partnera. Sklona je tome da svoje želje i ambicije pomeša sa tudim.

Vaga daje nežnost i finoću napadnim i sebičnim sklonostima Marsa, čime ga ublažava, što nije povoljna pozicija, mada je, od svih planeta, Marsu napotrebnije omekšavanje i ublažavanje.

U Vagi mu društvenu ljubaznost daje Venera, a disciplinu i razboritost Saturn. Osoba sa ovakvim Marsom može postati veoma ljuta kada su ugroženi principi pravde, čak i kada ona sama nije žrtva toga.

Odnos prema moralnim principima potiče od razumevanja da nepoštenje otkriva moralnu slabost izvršioca, kome ono može da se vrati.

Ako je Mars afliktovan, osoba se striktno drži vladajućih društvenih normi i smatra da treba igrati u skladu sa ustanovljenim pravilima.

U slučaju da je teže afliktovan, donosi teškoće u partnerstvima, zbog svada i sukoba volje.