Mesec u Ribama

Mesec u Ribama u natalnoj karti ukazuje na osobu koja je vrlo intuitivna, senzitivna i kreativna. Ovo je osoba koja ima jaku vezu sa umetnošću, muzikom i prirodom. Međutim, ova sklonost ka fantaziranju i idealizovanju drugih može dovesti do razočaranja i povređenih osećanja. Ako se Mesec u Ribama dobro aspektuje sa drugim planetama, ova osoba može imati vrlo duboke i značajne odnose sa drugima i dubok osećaj povezanosti sa univerzumom.

Mesec u Ribama u natalnoj karti ukazuje na osobu koja je vrlo intuitivna i senzitivna. Ovo je osoba koja može da oseti i doživi emocije drugih ljudi, čak i ako oni to ne pokažu na otvoren način. Mesec u Ribama je vrlo emotivan i ova osoba često doživljava emocionalne uspone i padove. Ovo može dovesti do perioda depresije ili povlačenja u sebe.

Ovo je osoba koja je vrlo kreativna i maštovita. Imajući Mesec u Ribama, ova osoba ima prirodni dar za umetnost i muziku. Oni su vrlo senzualni i osećajni, što se može odraziti u njihovom ukusu za muziku, umetnost i estetiku uopšte.

Međutim, Mesec u Ribama takođe može ukazivati na osobu koja je vrlo neodlučna i koja se lako gubi u svom svetu mašte. Ovo može dovesti do problema u praktičnom životu i donošenju odluka. Ova osoba može biti previše pasivna i dopustiti drugima da donose odluke umesto nje.

Mesec u Ribama ukazuje na osobu koja je vrlo duhovna i koja može imati jake intuitivne sposobnosti. Ovo je osoba koja često traži smisao života i može imati jaku želju da pomaže drugima. Međutim, ovo takođe može dovesti do prevelike sklonosti da se brinu o drugima, čak i do tačke da zanemaruju svoje vlastite potrebe.

Kada Mesec u Ribama funkcioniše na najbolji način, ovo je osoba koja je vrlo osećajna i empatična, ali koja takođe može biti jaka i odlučna. Oni su vrlo kreativni i maštoviti, a istovremeno vrlo duhovni i intuitivni. Ova osoba može imati snažnu vezu sa umetnošću, muzikom i prirodom.

Ako Mesec u Ribama nije dobro aspektovan, ovo može dovesti do emocionalne nestabilnosti i prevelikog povlačenja u sebe. Ova osoba može biti previše zavisna od drugih i imati problema sa donošenjem odluka. Međutim, ako Mesec u Ribama radi na najbolji način, ovo je osoba koja može imati vrlo duboke i značajne odnose sa drugima, kao i dubok osećaj povezanosti sa univerzumom.

Mesec u Ribama takođe može ukazivati na osobu koja ima sklonost ka fantaziranju i idealizovanju ljudi i situacija. Ova osoba može imati tendenciju da vidi samo dobro u drugima i da ignoriše njihove nedostatke. To može dovesti do razočaranja i povređenih osećanja kada drugi ne ispunjavaju njihova očekivanja.

Ova osoba takođe može imati teškoće u razlikovanju stvarnosti od mašte. Mogu biti skloni preteranom sanjarenju i gubljenju u svojim mislima. Međutim, ako se ova sklonost ka fantaziranju koristi na konstruktivan način, ova osoba može biti vrlo kreativna i može imati veliki uspeh u umetnosti ili drugim oblastima koje zahtevaju kreativnost.

Mesec u Ribama takođe ukazuje na osobu koja ima dubok osećaj empatije i koja je vrlo sposobna da se stavi u tuđe cipele. Ovo može biti od velike koristi u karijeri u kojoj se radi sa ljudima, kao što su psihologija, savetovanje ili zdravstvena zaštita. Ova osoba može imati jaku želju da pomogne drugima i može biti vrlo uspešna u tome.

Ova osoba takođe može imati jaku intuiciju i sposobnost da prepozna nešto što drugi ne mogu. Mogu imati izvanredan osećaj za atmosferu i energiju u prostoriji. Međutim, ova sklonost ka intuiciji može dovesti do preterane sklonosti ka pretpostavkama i donošenju odluka na osnovu emocija umesto činjenica.

Kada se Mesec u Ribama dobro aspektuje sa drugim planetama u natalnoj karti, ova osoba može biti vrlo duhovna i imati sposobnost da pronađe smisao u životu. Ova osoba takođe može biti vrlo inspirativna i imati sposobnost da inspiriše druge svojim radom.