Saturn u Devici

Saturn u Devici ukazuje na praktičnu, organizovanu i analitičnu prirodu u životu i karijeri. Ove osobe su vrlo disciplinovane i teže ka postizanju ciljeva kroz sistematičan i uporan pristup. One su vrlo odgovorne i pouzdane u svom poslu, a takođe teže ka stalnom usavršavanju i učenju novih veština. Međutim, mogu imati tendenciju ka preteranom samokritičkom pristupu i brizi.

Saturn u Devici ukazuje na planetarno-astrološku kombinaciju koja donosi energiju koja je praktična, organizovana i analitična. Saturn predstavlja ozbiljnost, disciplinu i red, dok Devica predstavlja detaljnost, analitičnost i perfekcionizam.

Osobe sa Saturnom u Devici su vrlo praktične i organizovane u svom pristupu životu. One su vrlo analitične i skloni su detaljnom pristupu u radu. One su vrlo disciplinovane i teže ka postizanju ciljeva kroz sistematičan i uporan pristup.

Ove osobe su takođe vrlo perfekcionističke i teže ka postizanju savršenstva u svom radu. One su vrlo odgovorne i pouzdane u svom poslu, a takođe su vrlo posvećene učenju novih veština i usavršavanju postojećih.

Saturn u Devici takođe ukazuje na tendenciju ka preteranom samokritičkom pristupu. Ove osobe mogu biti vrlo stroge prema sebi i drugima i imati poteškoće u prihvatanju grešaka. Takođe, mogu imati tendenciju ka brizi i strahu od neuspeha.

U ljubavi, osobe sa Saturnom u Devici su vrlo odgovorne i pouzdane. One teže ka stabilnim i dugotrajnim odnosima, ali mogu imati poteškoće u izražavanju svojih osećanja. One mogu biti vrlo kritične prema sebi i partneru, što može dovesti do napetosti u vezi.

U karijeri, osobe sa Saturnom u Devici su vrlo uspešne u poslovima koji zahtevaju organizovan pristup i analitičke veštine. One su vrlo disciplinovane i teže ka postizanju ciljeva kroz sistematičan i uporan pristup. One su vrlo odgovorne i pouzdane u svom poslu, a takođe teže ka stalnom usavršavanju i učenju novih veština.