Saturn u Jarcu

Saturn u Jarcu ukazuje na disciplinovanu, odgovornu i ambicioznu prirodu u karijeri i životu. Ove osobe su vrlo posvećene i pouzdane i teže ka postizanju dugoročnih rezultata. Međutim, mogu biti vrlo stroge prema sebi i drugima i imati tendenciju ka depresiji i tuzi.

Saturn u Jarcu je jedna od najjačih pozicija Saturna u natalnoj astrologiji. Saturn vlada Jarcem i ova planetarno-astrološka kombinacija donosi energiju koja je disciplinovana, odgovorna i ambiciozna.

Osobe sa Saturnom u Jarcu su vrlo disciplinovane i posvećene u postizanju svojih ciljeva. One su vrlo odgovorne i pouzdane u svim aspektima svog života. One su vrlo ambiciozne i teže ka postizanju uspeha u svojoj karijeri i životu.

Ove osobe su vrlo strpljive i istrajne u svom radu i teže ka dugoročnim rezultatima. One su vrlo praktične i realistične u svojim odlukama i retko se odlučuju za rizične poteze. One su vrlo ozbiljne i mogu delovati pomalo hladno i rezervisano prema drugima.

Saturn u Jarcu takođe ukazuje na želju za postizanjem autoriteta i moći u svom radu i životu. Ove osobe žele da budu u poziciji moći i da imaju kontrolu nad situacijom. One su vrlo strpljive i teže ka postizanju dugoročne finansijske sigurnosti.

Međutim, Saturn u Jarcu može doneti i poteškoće u emocionalnom životu. Ove osobe mogu biti vrlo teške na sebe i druge i mogu imati tendenciju ka depresiji i tuzi. One mogu biti vrlo stroge i kritične prema sebi i drugima i imati visoka očekivanja.