Saturn u Lavu

Saturn u Lavu ukazuje na potrebu za stvaranjem i ostvarivanjem uspeha, ali takođe i na potrebu za pažnjom i priznanjem. Ove osobe su vrlo ambiciozne i kreativne, ali mogu biti vrlo kritične prema sebi i imati poteškoća u prihvatanju kritike od drugih. Takođe, imaju jaku želju za liderstvom, ali mogu biti vrlo tvrdoglave i imati problema u prihvatanju drugih stavova i mišljenja.

Saturn u Lavu je planetarno-astrološka kombinacija koja ukazuje na potrebu za stvaranjem i ostvarivanjem uspeha, ali takođe i na potrebu za pažnjom i priznanjem. Lav predstavlja ego, kreativnost i zabavu, dok Saturn predstavlja odgovornost, strukturu i ograničenja.

Osobe sa Saturnom u Lavu obično imaju jaku želju da stvore nešto veliko i da budu primetne u društvu. One su vrlo ambiciozne i imaju snažnu potrebu da se dokažu u svojoj karijeri ili u drugim oblastima svog života. Međutim, ove osobe često nailaze na prepreke i ograničenja u ostvarivanju svojih ciljeva.

Saturn u Lavu takođe ukazuje na potrebu za pažnjom i priznanjem. Ove osobe žele da budu primećene i cenjene za svoje uspehe, ali takođe mogu patiti od straha da neće biti dovoljno dobre i da će biti odbačene. To može dovesti do straha od rizika i izbegavanja novih izazova.

Ove osobe su takođe vrlo kreativne i imaju jaku želju za izražavanjem svoje umetničke strane. One su vrlo talentovane u izražavanju sebe kroz umetnost, muziku, ples ili druge kreativne poduhvate. Međutim, mogu biti vrlo kritične prema svojim umetničkim radovima i imati poteškoća u prihvatanju kritike od drugih.

Saturn u Lavu takođe ukazuje na potrebu za liderstvom i vođstvom. Ove osobe imaju jaku želju da budu u poziciji moći i da utiču na druge ljude. Međutim, mogu biti vrlo tvrdoglave i imati poteškoća u prihvatanju drugih stavova i mišljenja.