Rak dete

12/01/2023

Dete Rak je osetljivo, nežno i maštovito, sklono samozaštitničkom povlačenju u sopstveni svet. Teško se suočava sa surovošću okoline, duboko i bolno preživljava nepravde koje mu nanose drugovi, za koje se snažno emotivno vezuje.

Pogadaju ga čak i sitne šale i peckanja, kojima su deca obično sklona. Potrebno mu je mnogo otvorenog ispoljavanja ljubavi, pažnje i nežnosti roditelja, jer se tako oseća sigurno u porodičnom jedinstvu.

Posvećenost malog Raka roditeljima i kući, često je preterana, pa ga roditelji vrlo taktično moraju pripremati za samostalni život i sticanje samopouzdanja.

Dete Rak je, kao i veliki, sklon samosažaljenju i izigravanju mučenika, na šta roditelji treba da reaguju taktično i energično. Ovo dete je pravo malo zlopamtilo, koje se dobro seća nanetih uvreda i vešto to koristi kada mu je potrebno. Kod njega se retko šta može učiniti razumom, daleko je uspešniji apel na osećanja.