Vaga dete

12/01/2023

Dete Vaga obično je ljupko, šarmantno i lepo. Vrlo rano postaje svesno svog izgleda, osobina i utiska koji ostavlja na ljude, pa lako uči da ih koristi i manipuliše njima, da bi steklo pažnju i naklonost.

Ovo svoje umeće, prvo isprobava na roditeljima, koji uvek padaju na izgled i šarm svog malog opsenara. Naravno da će zbog toga kasnije imati velikih teškoća i, kada do njih dođe, moraće sami da se snalaze, jer nisu bili u stanju da stave do znanja ko je dete. Ko roditelj, načine manipulisanja roditeljima kasnije će primenjivati na druge u okolini, prijatelje i partnere, koje će opčinjavati svojim dobro uvežbanim nastupom.

Male Vage su, kao i velike, obično pristojne, retko pokazuju loše ponašanje i manire, ali su prilično povodljive, lako padaju pod uticaj drugih i od njih poprimaju odredene količine bezobrazluka i drskosti.

Dete Vaga bi moglo da pokaže lepe uspehe u bilo kojoj vrsti sporta, ali je lenjo za jurenje nekih rezultate, pa ga obično više zadovoljavaju neobavezne igre ili aktivnosti koje uključuju neku vrstu umetnosti